Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Европейски корпус за солидарност

Начало / Европейски корпус за солидарност

Европейският съюз е изграден върху солидарност – споделена ценност, която се чувства силно в цялото европейско общество. Солидарността определя европейския проект и осигурява необходимото единство за справяне с настоящи и бъдещи кризи, като притежава силна морална основа. Солидарността предоставя ясен компас, който да насочва европейските младежи в стремежа им към по-добър съюз.

Младите хора се нуждаят от лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които да им позволят да изразят своя ангажимент в полза на общностите, като същевременно придобият полезен опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, и увеличат пригодността си към заетост. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз.

Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Европейският корпус за солидарност има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд в рамките на Младежката гаранция, като им предостави допълнителни възможности за стартиране на пазара на труда под формата на стажове или работни места в области, свързани със солидарността в съответната държава членка или в чужбина.

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора хората да станат активни граждани, агенти на солидарността и положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.


Хоризонтални приоритети на програмата: приобщаване, околна среда

и цифрови технологии

Новият Европейски корпус за солидарност подкрепя политическите приоритети на Европейския съюз и привлича организации и млади хора за участие в проекти с цел постигане на тези приоритети.

Програмата насърчава приобщаването и многообразието и има за цел да предостави на всички млади хора равен достъп до възможностите на Европейския корпус за солидарност.

Програмата има за цел възприемането на екологосъобразни практики във всички проекти и дейности, както и насърчаването на устойчиво от гледна точка на околната среда и отговорно поведение както сред участниците, така и сред организациите.

Европейският корпус за солидарност допринася за цифровия преход , като подкрепя проекти и дейности за повишаване на цифровите умения, насърчаване на цифровата грамотност и разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

Освен това Европейският корпус за солидарност насърчава гражданската ангажираност и участието на младите хора в демократичните процеси. Тъй като доброволчеството заема централно място в програмата, тя ангажира младите хора и им дава възможност да бъдат активни в обществото и да се превърнат в истински двигатели на промяната.

В програмата могат да се добавят годишни приоритети, което позволява справянето с непредвидени предизвикателства, като например преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19 и възстановяване от тях, особено в областта на здравната профилактика и подкрепа. Програмата може да мобилизира доброволци в подкрепа на проекти, насочени към различни здравни предизвикателства.