Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за знак за качество

Начало / Знак за качество / Кандидатстване за знак за качество

Важнa информация до всички организации, които желаят да кандидатстват за Знак за качество:

Съгласно получена информация от Европейската комисия, Ви информираме, че формулярът за кандидатстване за Знак за качество (ESC50) е отворен отново.

Достъп до новата платформа може да намерите: ТУК


 Кой може да кандидатства?

- Всяка публична или частна организация на местно, регионално или национално ниво, установена в програмна държава или съседна държава партньор - независимо дали е регистрирана с нестопанска цел или с цел печалба.

- Знак за качество за водещи организации - всеки публичен или частен субект на местно, регионално или национално ниво, независимо дали е регистриран с нестопанска цел или с цел печалба, който са законно установени в програмна държава от поне една година.

Заявлението за Знак за качество се отнася за цялата кандидатстваща организация, включително прилежащите към нея отдели и клонове.

Неформални групи младежи са нелегитимни.

Валидност на Знака за качество:

За целия период на Програмата (2021-2027 г.).

Всеки Знак за качество подлежи на периодични преоценки, които могат да бъдат извършени от Националната агенция. В надлежно обосновани случаи, Националната агенция може да присъди Знак за качество за по-кратък период от поне 3 години. Знакът за качество остава валиден до края на последната дейност, в която организацията е включена като партньор и която се изпълнява с финансова подкрепа от текущия програмен период.

Знакът за качество на водещите организации ще остане валиден до края на последното споразумение за финансова подкрепа, подписано в рамките на този програмен период.

Кога се кандидатства:

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на годината, Кандидатури за получаване на Знак за качество се подават не по-късно от 8 (осем) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“.

Необходими документи за кандидатстване:

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежаща в него клетвена декларация:

Клетвена декларация, подписана и подпечатана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).

До електронния адрес, посочен в кандидатурата, ще бъде изпратен Формуляр за провеждане на интервю, като в него ще се упомене крайния срок, до който Формулярът трябва да бъде попълнен и представен обратно на електронния адрес до Агенцията. При непредставяне в срок на Формуляра за провеждане на интервю, проектното предложение ще бъде класирано като неодобрено.

Всички кандидатури трябва да имат оригинално съдържание, съставено от организацията-заявител. Не се допуска изготвянето на кандидатура от други организации или външни физически лица срещу заплащане.