Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Първи стъпки за организации

Начало / Европейски корпус за солидарност / Първи стъпки за организации

Вашата организация може да има право да кандидатства за финансиране от Европейския корпус за солидарност за разработването на проекти за благото на общностите и обществото като цяло. Работим с широк кръг от организации, активни в области като:

• насърчаване на демократичното участие

• борба срещу социалното изключване

• опазване на природата

• насърчаване на здравето и благосъстоянието

• подкрепа за образованието и обучението

• работа с мигрантски общности.

Ако проектът ви бъде одобрен, ще имате достъп до група мотивирани млади хора на възраст между 18 и 30 години на портала на Европейския корпус за солидарност. Вашата организация ще може да рекламира възможности или да търси и да се свързва с потенциални участници.

Финансирането от Европейския корпус за солидарност има няколко предимства за вашата организация. То може:

• да ви даде възможност да правите повече

• да ви помогне да разчитате на уменията и ентусиазма на силно мотивирани млади хора

• да ви даде възможност да създавате връзки с младите хора, като им предлагате полезен опит с учебна цел

• да внесе свежи идеи във всекидневната работа на вашата организация

• да изгради по-силни връзки с местната общност.

Европейският корпус за солидарност подкрепя следните децентрализирани дейности:

• Доброволчески проекти:

   - индивидуални

   - в екипи

• Проекти за солидарност


Как да регистрирате вашата организация

1. Най-напред трябва да си направите валиден профил в EU Login. Чрез системата за автентификация на Европейската комисия EU Login се идентифицират потребителите на различни информационни системи на Комисията (за подробности вижте ръководството за потребителя).

2. Открийте къде трябва да регистрирате вашата организация. Кой ръководи дейността, за която искате да кандидатствате — Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или национална агенция? Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация.