Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

За нас

Начало / За нас

В продължение на близо 20 години Център за развитие на човешките ресурси се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи.

Постепенно Център за развитие на човешките ресурси се откроява със собствен разпознаваем облик сред националната образователна общност на всички нива, не само като администратор на финансираните от Европейския съюз програми, но преди всичко – като платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението.

Център за развитие на човешките ресурси e определената пред Европейската комисия национална агенция за България, администрираща  Програма „Европейски корпус за солидарност” за периода 2018-2020 и 2021 - 2027, и Програма „Еразъм+“ за периода 2014-2020 и 2021 - 2027 г.

Центърът системно работи и по хоризонтални стратегически цели и инициативи на Европейската комисия като предоставяне на актуална информация на младите хора (Eurodesk), развитие на ИКТ в образованието (eTwinning), признаването и валидирането на умения (Europass и ECVET), академично признаване и качество в сферата на висшето образование (Болонски процес), развитие на национална система за кариерно ориентиране (Euroguidance), основани на практиката анализи на системите за образование и обучение (Eurydice), изучаването на езици (Европейски езиков знак).