Skip to main content

Уважаеми посетители,

Съгласно получена информация от Европейската комисия, Ви информираме, че е взето решение за повторно отваряне на стария формуляр за кандидатстване за Знак за качество (ESC50). Крайният срок за кандидатстване е до 23.02.2022 г., 13:00 ч., българско време.

Организациите ще могат да кандидатстват едновременно за Знак за качество и да подадат проектно предложение по дейност „Доброволчески проекти“ (ESC51), по покана с краен срок 23.02.2022 г.

Кандидатури по дейност „Доброволчески проекти“ (ESC51) ще могат да подават и организации, притежаващи Знак за качество за водеща организация.

Очаква се издаване на официален документ към Ръководство по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2022 г.

За повече информация, следете интернет-страницата на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Eкипът на ЦРЧР