Skip to main content

„20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“

Уважаеми посетители, 

На 6 декември 2019г. в Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. Събитието беше открито от г-жа Мария Габриел – Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Последваха приветствени речи от г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев, Министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. 

Събитието беше свързано и с още един значим повод – отбелязване 20-годишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси. На официална церемония със сертификат за качество бяха наградени повече от 40 български организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. 

По време на форума беше презентиран видео материал, с участници по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, които разказаха за преживяванията и успехите си, свързани с европейските проекти. Представено беше и видео послание към Конференцията, специално подготвено от проф. София Коради, носителка на Престижната европейска награда „Карл V” за принос към развитието на Европейския съюз. Проф. Коради е известна още и като „Мама Еразъм“, тъй като усилията ѝ за включването на обучение в чужбина, като част от учебния процес и последващото му признаване от изпращащата страна води до създаването на Програма „Еразъм“ през 1987г. Направен беше обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България.   

Във втората част на Конференцията се проведе панелна дискусия с модератор г-жа Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018г., и участници г-жа Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители, проф. Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите, г-жа Красимира Брозиг, Главен секретар на Националната агенция за Професионално образование и обучение, г-н Петър Николов, Заместник-министър на образованието и науката, г-жа Валентина Дейкова, Национален EPALE координатор, г-н Николай Павлов, Заместник-министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. Всеки участник в дискусионния панел имаше възможност да представи визията си за Програма „Еразъм“ в периода 2021–2027 и да даде препоръки за развитието на секторите на образованието, обучението и младежта в рамките на новата програма. 

По време на събитието участниците в Конференцията имаха възможност да разгледат изложението „И аз умея“. Тази година бяха включени 18 работни и творчески ателиета,  в които бенефициенти по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ демонстрираха знания и умения, придобити по време на работата по европейски образователни и младежки проекти. 

 

Екипът на ЦРЧР