Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Предоставяме на Вашето внимание информация и насоки, относно изпълнението Програма „Европейски корпус за солидарност“, в следствие разпространението на COVID-19 в Европа: ТУК

Екипът на ЦРЧР