Skip to main content

Уважаеми посетители, 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската Комисия организира информационен ден по програма „Европейски корпус за солидарност“ на 13 юни 2019 г., гр. Брюксел. Целта на събитието е да информира заинтересованите организации относно предстоящата покана за кандидатстване по дейност „Доброволчески екипи във високо приоритетни области“. Дейността се администрира централизирано от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. 

Повече информация за събитието можете да прочетете тук

Информационният ден ще може да бъде следен в реално време, като линк ще бъде предоставен в деня на събитието.  

Екипът на ЦРЧР