Skip to main content

Уважаеми посетители,
Във връзка със Заповед № РД09-633/16.03.2020г. на министъра на образованието и науката и обявеното извънредно положение на територията на Република България с цел овладяване на разрастващата се епидемия от COVID-19, Ви информираме, че до 13 април 2020 г., служителите на Център за развитие на човешките ресурси ще изпълняват работата си, редуцирано, по график. 
Можете да се свържете с нас, в рамките на работното време, както на познатите стационарни телефони, чрез имейл, и на мобилните телефоните, посочени тук

Екипът на ЦРЧР