Skip to main content

ЕК публикува насоки за визуализация, комуникация, популяризиране и разпространение на резултатите за бенефициенти на проектите, финансирани по Програма „Европейски корпус за солидарност“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“.

Ръководството можете да намерите: Тук и Тук

Екипът на ЦРЧР