Skip to main content

Доброволчески екипи в области с висок приоритет и знак за качество на доброволчеството за хуманитарна помощ – 4 май 2021 г.

Уважаеми посетители,

Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура“ организира информационен ден за централизирани дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за доброволчески екипи в области с висок приоритет и знак за качество на доброволчеството за хуманитарна помощ. Събитието ще се проведе на 4 май 2021 г. от 9:30 до 13:00 ч., като ще бъдат представени централизираните дейности, стартиращи от 2021 г.:

• Доброволчески екипи в райони с висок приоритет

Тази дейност ще мобилизира младите хора в проекти, насочени към здравни предизвикателства, включително въздействието на пандемията COVID-19, и възстановяване.

• Знак за качество на доброволчеството за хуманитарна помощ

Това е изцяло нова дейност по Програмата за периода 2021-2027 г. и е насочено към организации, действащи в областта на хуманитарната помощ.

Ще бъде проведено и общо онлйан обучение

Може да се регистрирате за участие: ТУК

Екипът на ЦРЧР