Skip to main content

Около 10 500 ученици, учители, студенти, университетски преподаватели и други участници се очаква да се включат в мобилност по европейската програма „Еразъм+“. Някои от тях ще се обучават или ще провеждат стажове в чуждестранни учебни заведения, други ще обменят опит с европейски колеги, ще участват в международни събития по различни теми или просто ще опознават ЕС.

Бюджетът на програма „Еразъм+“ за 2021 г. е над 42 млн. евро, а на програма „Европейски корпус за солидарност“ – близо 2,6 млн. евро. Договорите за администрирането им бяха подписани днес от изпълнителния директор на ЦРЧР Михаил Балабанов.

Повече от 35 млн. евро от средствата по „Еразъм+“ са заложени за дейности в сферата на образованието и обучението, а останалите – за сектор „Младеж“. Мобилностите за ученици, студенти и учители ще бъдат обезпечени с 62% от парите. Останалата част са предвидени за партньорства между български и чуждестранни образователни институции в предучилищното, училищното и висшето образование. Ще се финансират и дейности като „Открий ЕС“, по която млади хора ще могат да пътуват и да опознават европейските страни.

Крайният срок за кандидатстване с проекти в сектор „Младеж“ и по програма „Европейски корпус за солидарност“ – 5 октомври 2021 г. До 3 ноември 2021 г. ще могат да се изпращат предложения за участие в малки партньорства между обучителни институции от България и чужбина.