Skip to main content

дейност „Доброволчество“ на Програма „Европейски корпус за солидарност“, 2023 селекционна година.

Правила за разпределение на бюджета за кандидатстващи организации, притежаващи валиден знак за качество за водеща организация, дейност „Доброволчество“ на Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2023 селекционна година, можете да видите: Тук   

Екипът на ЦРЧР