Skip to main content

дейност „Доброволчество“ на Програма „Европейски корпус за солидарност“

Правила за разпределение на бюджета за кандидатстващи организации, притежаващи валиден знак за качество за водеща организация, дейност „Доброволчество“ на Програма „Европейски корпус за солидарност“ можете да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР