Skip to main content

Уважаеми посетители,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание предстоящи обучителни семинари по дейностите за транснационално сътрудничество в Програма „Европейски корпус за солидарност“, за които можете да кандидатствате индивидуално.

European Solidarity Corps for All, 19-23 October 2019 | Piešťany, Slovak Republic

Traineeships and Jobs in the Solidarity Sector – A Networking and Support offer for European Solidarity Corps Organisations, 9-11 October 2019 | Berlin, Germany

Можете да следите информация за предстоящи обучения в секция „Събития“ – „Дейности за сътрудничество“ 

Екипът на ЦРЧР