Skip to main content

Уважаеми посетители,

Днес Европейската комисия обяви първата покана за кандидатстване в рамките на новата Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2021-2027. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, желаещи да се включат в доброволчески дейности в различни области, вариращи от помощ на нуждаещи се до подпомагане на здравни и екологични дейности в рамките на целия Европейски съюз и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравето и ще мобилизира доброволци за работа по проекти, насочени към здравни предизвикателства, включително въздействието свързани с пандемията COVID-19.

Със специален бюджет от над 1 милиард евро за програмния период 2021-2027 г., новата Програма предлага възможности на около 275 000 млади хора да помогнат за справяне с обществени и хуманитарни предизвикателства чрез доброволчество или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност.

За първата година на изпълнение са на разположение над 138 милиона евро. От следващата година Програмата ще позволи и на младите хора да участват като доброволци в дейности по хуманитарна помощ по целия свят, като по този начин помагат за справяне с хуманитарните предизвикателства в безопасни трети страни, като подпомагат дейностите на ЕС за помощ там.

Цялата информация за новата Програма Програма „Европейски корпус за солидарност“ можете да прочетете: Tук

Екипът на ЦРЧР