Skip to main content

сключени по поканата за кандидатстване към 16 октомври 2018г.

Уважаеми бенефициенти, 

Във връзка с приемането на нови версии на Финансовия регламент и Директивата за платежните услуги на ЕС, се налага осъвременяване на връзките към тези документи в сключените по поканата за кандидатстване към 16 октомври 2018г. договори по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Промените касаят членове II.17.2 и II.26.4 от Общите условия по договорите. 

За да се избегне сключването на допълнителни споразумения към активните договорите, сключени по поканата за кандидатстване към 16 октомври 2018г., предоставяме на Вашето внимание в табличен вид съответните промени в Общите условия. Документа, посочващ в детайл промените, можете да откриете тук

Не се колебайте да се свържете с нас при допълнителни въпроси. 

Екипът на ЦРЧР