Skip to main content

подадени по Програма „Европейски корпус за солидарност“, ESC 30, Покана за кандидатстване към 04.10.2022г. и регистрационни номера на проектни предложения за Знак за качество (ESC 50)

Регистрационните номера на проектните предложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“, проекти за солидарност (ESC 30), подадени по Покана за кандидатстване към 04.10.2022 г. и регистрационните номера на проектните предложения за Знак за качество (ESC 50), може да намерите: Тук

Екипът на ЦРЧР