Skip to main content

по дейност „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 23.02.2023 г.

Резултатите от селекция на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 23.02.2023 г., може да видите: Tук

 

Екипът на ЦРЧР