Skip to main content

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Подадени кандидатури към 31.12.2021 г., може да видите: Tук

Екипът на ЦРЧР