Skip to main content

Кандидатури, подадени към 31.12.2022 г.

Резултатите от селекция на кандидатурите за Знак за качество по Програма „Европейски корпус за солидарност“, подадени към 31.12.2022 г., може да видите: Tук

Екипът на ЦРЧР