Skip to main content

от кандидатстване за Знак за качество, „Доброволчески проекти“ и „Проекти за солидарност“, Покана за кандидатстване към 23.02.2022 г.

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество и резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“ и „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 23.02.2022 г., може да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР