Skip to main content

от кандидатстване за Знак за качество, „Доброволчески проекти“ и „Проекти за солидарност“, Покана за кандидатстване към 05.10.2021 г.

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество и резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“ и „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 05.10.2021 г. може да видите: Tук

Екипът на ЦРЧР