Skip to main content

Покана за кандидатстване към 16 октомври 2018 г.

Уважаеми посетители,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Добровочески партньорства“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 16 октомври 2018г.
Информацията е достъпна в съотвените секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу: 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc @ hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!