Skip to main content

Покана за кандидатстване към 01 / 08.10.2019

Уважаеми посетители,  

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 01 октомври 2019 г. (удължен до 08.10.2019 г.)  

Информацията е достъпна в съответните секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу: 

 

Дейност „Доброволчески проекти“  

 

Дейност „Стажове и работни места“ 

 

Дейност „Проекти за солидарност“ 

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.  

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.  

Благодарим за положените усилия! 

 

Екипът на ЦРЧР