Skip to main content

от кандидатстване за Знак за качество и дейност „Проекти за солидарност“, Покана за кандидатстване към 04.10.2022 г.

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество и резултатите от селекцията на проектни предложения по дейност „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 04.10.2022 г., може да видите: Tук


Екипът на ЦРЧР