Skip to main content

по дейност „Проекти за солидарност“ и „Доброволчески проекти“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2022 селекционна година, Покана за кандидатстване към 23.02.2022 г.

Списък с регистрационните номера на постъпилите кандидатури за Знак на качество и проектни предложения по дейност „Проекти за солидарност“, и „Доброволчески проекти“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2022 селекционна година, Покана за кандидатстване към 23.02.2022 г., може да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР