Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка в младежкия сектор:

– Обучение при пристигане: 28 февруари 2022 – 02 март 2022 г.- ОН-ЛАЙН

– Среща за междинна оценка: 28 февруари 2022 – 02 март 2022 г.- ОН-ЛАЙН

В обучението при пристигане могат да се включат участници, реализиращи (дейности попроекти за доброволци с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Всеки може да участва в този тип обучение само веднъж по време на изпълнение на дейностите си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на изпълнение на дейностите на участниците. Всеки може да участва в този тип среща само веднъж по време на изпълнение на дейността си по проект.

Ако някои от участниците Ви не са присъствали в Обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините на реализация на онлайн събитията, както и друга практическа информация ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Регистрационните форми следва да бъдат подадени в срок до 18:00 часа на 20 февруари 2022 г. (включително) за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове:

Обучение при пристигане: Тук 

Среща за междинна оценка: Тук

Моля, обърнете внимание на следното:

– Заявките за участие в обученията се попълват от представител на организацията, запознат с правилата, а не от участниците, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация

– На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане).

– Заявките се подават в рамките на посочения краен срок!

– Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона РЕГИСТРИРАНЕ и визуализиране на автоматично потвърждаващо подаването на данните съобщение.

Бланка за декларация за отказ, която участника следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие – ТУК

Екипът на ЦРЧР