Skip to main content

Уважаеми посетители, 

Във връзка с технически проблеми при подаване на формулярите за кандидатстване по Програма „Европейски корпус за солидарност“ с краен срок 01.10.2019 г., Европейската комисия обяви удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 08.10.2019 г. (13:00 часа българско време) 

Срокът на подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ също се удължава до 08.10.2019 г. (13:00 часа българско време) 

Екип ЦРЧР