Skip to main content

Уважаеми посетители,   

 

Център за развитие на човешките ресурси организира конференция на тема: Споделяне на добри практики по Програма „Европейски корпус за солидарност“.   

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност, като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно, Европейският корпус за солидарност цели да отговори на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин, Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.   

   

В тази връзка Ви каним на  19 април 2019г., от 10:00 ч. на организирана от нас конференция за споделяне на добри практики по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Събитието ще се проведе в гр. София в залата на хотел „Легенди“.   

   

В рамките на срещата ще Ви запознаем с всички възможности за кандидатстване по новата Програма, отнасящи се до отворената покана с краен срок за подаване на предложенията 30 април 2019 г. и валидни за предстоящата /с краен срок 1 октомври 2019 г./.    

 

По време на конференцията ще бъдат представени основните дейности на корпуса:   

– Знак за качество;   

– Доброволчество;    

– Стажове и работни места;     

– Проекти за солидарност.   

   

Основен елемент по време на семинара ще бъде представянето на вече финансирани проекти по всички дейности в рамките на Програмата, описани по-горе.   

   

Ще получите потвърждение за вашето участие по електронна поща, след закриване на регистрацията и обработване на всички получени форми. В това писмо ще Ви предоставим подробна информация относно логистиката и програмата на събитието.   

  

Център за развитие на човешките ресурси има възможност да  осигури нощувка на 18 април 2019г. и вечеря, също така да поеме пътни разходи на участниците в конференцията, пристигащи от населени места извън гр. София, ако това е предварително заявено в регистрационната форма за участие!   

   

Линк към регистрационната форма: – ТУК   

   

Инструкция за изплащане на пътни разходи: – ТУК   

   

Очакваме Ви!