Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси като Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“ проведе „Годишна среща на акредитирани и
новоакредитирани организации“ работещи по Програмата. Събитието се проведе онлайн на 21 декември 2020. В рамките на работния ден бе направен преглед на изминаващата година и работата на организациите в рамките на корпуса. Работата във виртуална среда даде възможност на участниците да обменят опит и да представят различни инструменти използвани в ежедневната им работа, да обменят идеи и добри практики. Бяха споделени възникнали предизвикателства и дефинирани конкретни нужди и способи за преодоляване на трудности при работата по проекти.

Екипът на ЦРЧР