Skip to main content

В ролята си на национална агенция по европейските програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Център за развитие на човешките ресурси има удоволствието да бъде домакин на онлайн обучение на тема „Activating citizens and municipalities making use of the European Solidarity Corps“, което се провежда съвместно с Австрийската национална агенция OEaD в онлайн формат на 20 и 21 юни 2022 година.

Основната цел на този първи международен онлайн семинар по транснационално сътрудничество, домакинстван от българската национална агенция, е да мотивира и подкрепи общините да използват Програмата „Европейския корпус за солидарност“ като инструмент за социално сближаване и солидарност. Семинарът провежда диалог по темата как да внесем устойчива допълнителна стойност в местната общност, като подкрепяме активното ангажиране на младите хора в Доброволчески дейности или Проекти за солидарност.

Идеята на семинара е да даде своя принос светът да стане по-солидарен, чрез включването на повече активни граждани от всяка отделна община. Участие в него взимат представители на местната власт и участници с различен профил, както и настоящи и потенциални бенефициенти на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

tinyurl.com/228cv8hm

Екип ЦРЧР