Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“ и Програма „Еразъм+“

Уважаеми посетители,

Предвид извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19 Център за развитие на човешките ресурси проведе он лайн обучение – уебинар за отчитане на проекти по Програма Европейски корпус за солидарност.

Събитието се проведе на 30.12.2020.

По време на обучението бяха засегнати теми, свързани с:

– отчитане в платформата Мobility Тool+ на ЕК;

– изисквания към съдържателната част на крайните отчети;

– изисквания към финансовата част на крайните отчети;

– насоки при отчитане в условия на форсмажорна ситуация, свързана с COVID-19.

Запис от събитието можете да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР