Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“ и Програма „Еразъм+“

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агеннция по Програма „Европейски корпус за солидарност“ проведе он лайн семинар на тема: „Повишаване капацитета на организациите при отчитане на проекти“.

Събитието се проведе на 24.06.2020 г.

Запис от него можете да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР