Skip to main content

по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, и по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Предоставяме на Вашето внимание запис от уебинар, проведен на 30.12.2020 за обучение на бенефициенти, свързано с повишаване на капацитета на организации

при подготовка на крайните отчети в сектор „Младеж“ на програми – „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Уебинар: Отчитане на проекти по Програма в сектор „ Младеж“ по програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

Екипът на ЦРЧР