Skip to main content

Уважаеми колеги,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности: 

– Обучение при пристигане: 15 – 18 септември 2020 г.– гр. София и гр. Велико Търново

– Среща за междинна оценка: 15 – 18 септември 2020 г.– гр. София и гр. Велико Търново

В обученията при пристигане се включиха участници, реализиращи дейности попроекти за доброволци, стажове и работни места с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“.

В срещите за междинна оценка участваха доброволци, работници и стажанти, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“

Екипът на ЦРЧР