Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Начало / Събития / Обучения / Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Уважаеми колеги,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности:

– Обучение при пристигане: 16 – 20 септември 2019г., в гр. София

– Среща за междинна оценка: 17 – 20 септември 2019г., в гр. София

ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява проекта, до гр. София.

В обучението при пристигане могат да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност над 2 месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Всеки доброволец може да участва в този тип обучение само веднъж по време на службата си. 

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на службата на доброволеца. Всеки доброволец може да участва в този тип среща само веднъж по време на службата си. 

Ако някои от доброволците Ви не са участвали в ЕДС обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка. 

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините за възстановяване на пътните разходи на доброволците, точното място на реализация на събитията и друга практическа информация ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие. 

Моля в срок до 9 СЕПТЕМВРИ 2019г. (включително) да подадете за доброволците заявки за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове: 

Обучение при пристигане


Среща за междинна оценка


Важно е да знаете, че местата са ограничени и ще бъдат запълнени на принципа „първи по време, първи по право“. При това условие при запълване на местата преди крайния срок, посочен в това писмо, регистрацията ще бъде затворена автоматично.

Моля, обърнете внимание на следното: 

– Заявките за участие в обученията се попълват от представител на организацията, запознат с правилата по доброволческите проекти, а не от самите доброволци, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация;

– На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане и т.н.);

– Заявките се подават в рамките на посочения краен срок!

– Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона РЕГИСТРИРАНЕ и визуализиране на автоматично потвърждаващо подаването на данните съобщение.


Бланка за декларация за отказ, която доброволец следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие – ТУК 

Екипът на ЦРЧР