Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Ключът към приобщаването: Европейски корпус за солидарност, 2-7 декември 2018 г., Любляна, Словения

Начало / Събития / Дейности за сътрудничество / Ключът към приобщаването: Европейски корпус за солидарност, 2-7 декември 2018 г., Любляна, Словения

Международен семинар за създаване на партньорства

В периода 2-7 декември 2018 г., в Любляна, Словения ще се проведе международен семинар за създаване на партньорства.

Целта на събитието е да се насърчат и подкрепят проекти на тема приобщаване в рамките на програма "Европейски корпус за солидарност" и да се даде тласък на създаването на европейска мрежа от организации, заинтересовани от такива дейности.

Дейността ще отвори място за опознаване на работата и интересите на другите, за проучване на потенциални идеи за общи проекти и за изграждане на качествени партньорства.

Събието ще обедини различни заинтересовани страни - от новодошлите в програмата, до тези, които вече са активни в проектите за мобилност. Акцентът ще бъде поставен върху социалното приобщаване. В рамките на 4 работни дни ще бъде предложено време и пространство за дейности в мрежа, за разглеждане на факторите за успех на добрите проекти за приобщаване, и ще бъде дадено начало на планирането на съвместни проекти.

Очакват се около 60 участника в събитието, съвместно организирано от Националните агенции на Португалия, Хърватия, Белгия, Германия, Литва, Естония, България, Кипът, Дания, Швеция, Великобритания, Финландия, и домакинствано от Националната агенция на Словения.

За повече информация и начини на кандидатстване за участие: тук.


Какво са Транснационалните мрежови дейности между Националните агенции по Програма "Европейски корпус за солидарност" – (ТNА)?

Тези дейности целят да насърчат обмяната на добрите практики по Програмата. Дейностите са насочени към изпълнение приоритетите на Програма „Европейски корпус за солидарност“ с цел да се добави стойност и да се повиши качеството на цялостното изпълнение на Програмата. 

Кой може да участва по ТNА? 

Транснационалните мрежови дейности са насочени към: 

студенти, стажанти, доброволци, младежи, учители, преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани страни, които действат като мултипликатори в областта на образованието, обучението и младежта. 

Какви възможности предоставят ТNА? 

TNA включват много широк спектър от различни дейности като: семинари; обучения; работни ателиета; тренинги; конференции; др. 

Кой организира ТNА събития – (обучения/семинари) 

ТNА събитията се организират или се посрещат от Националните агенции по Програма "Европейски корпус за солидарност", от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации. 

Как се кандидатства за участие в ТNА обучение/семинар?

За да вземат участие в конкретно събитие, кандидатите трябва да извършат следните стъпки, според вида на ТСА събитието, както следва: 

  1. Да се провери дали посоченото обучение е и на страницата на ЦРЧР. 
  2. Да направят регистрация (безплатна) в www.salto-youth.net,
  3. Да се запознаят подробно с изискванията и условията, посочени в Поканата за участие, а именно тип събитие, допустими участници, критерии за участие, начин на финансиране, срок и други важни параметри, свързани с кандидатстването.
  4. Да попълнят и подадат електронния формуляр, приложен в Поканата за кандидатстване.

Условия за получаване на финансова подкрепа за участие в ТNА обучение/семинар :

Центърът за развитие на човешките ресурси, в качеството си Национална агенция по Програма "Европейски корпус за солидарност" подкрепя само TNA обучения и семинари, които са публикувани на официалната уебстраница на Центъра. Всички обучения, които подкрепя ЦРЧР са организирани между Национални агенции по Програма "Европейски корпус за солидарност" .

Важно: В дейностите по ТNА може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени в рамките на ТСА само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Препоръчаме изборът Ви за конкретно обучение да е добре обоснован, мотивиран и съобразен с професионалната Ви насоченост.

Какви разходи се покриват? 

Всички ТNА дейности, които подкрепя ЦРЧР се финансират изцяло от участващите Национални агенции по Програма "Европейски корпус за солидарност" .

Агенцията домакин поема разходите за настаняване и храна, а изпращащата Агенция поема пътните разходи. 

Такси участие в обученията, организирани между Националните агенции по Програма "Европейски корпус за солидарност"  не се дължат.

Нашите препоръки? 

1. Запознавайте се внимателно с предложеното обучение, обърнете внимание кой е неговият организатор. 

2. Каква е вашата мотивация за участие? Не забравяйте, че имате право на участие в едно обучение за една година. 

3. Свържете се с ЦРЧР веднага щом получите информация, за това че сте одобрени или преди това, ако имате въпроси. 

4. В случай, че сте одобрени, но в подготвителният етап възникнат непредвидени обстоятелства и не можете да пътувате, задължително и своевременно трябва да уведомите ЦРЧР писмено, като посочите конкретни и основателни причини. При закупени билети за пътуване и невъзможност от Ваша страна да заминете, ще трябва да възстановите заплатената сумата, освен в случаи на форсмажорни и независещи от Вас обстоятелства или при заболяване, за което трябва да представите медицински документи. 

5. Не забравяйте, че Ви предстои отчитане – задължително запазете бордовите карти или целия самолетен билет, това са основните финансови документи, които трябва да отчетете, след завръщането Ви. При закупен електронен билет, чекиран през мобилен телефон, трябва приложите разпечатка.