Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за акредитация

Начало / Знак за качество / Кандидатстване за акредитация

Кой може да кандидатства?

- Всяка публична или частна организация на местно, регионално или национално ниво, установена в програмна държава или съседна държава партньор - независимо дали е регистрирана с нестопанска цел или с цел печалба.

- Знак за качество за водещи организации - всеки публичен или частен субект на местно, регионално или национално ниво, независимо дали е регистриран с нестопанска цел или с цел печалба, който са законно установени в програмна държава от поне една година.

Заявлението за Знак за качество се отнася за цялата кандидатстваща организация, включително прилежащите към нея отдели и клонове.

Неформални групи младежи са нелегитимни.

Валидност на Знака за качество

За целия период на Програмата (2021-2027 г.).

Всеки Знак за качество подлежи на периодични преоценки, които могат да бъдат извършени от Националната агенция. В надлежно обосновани случаи Националната агенция може да присъди Знак за качество за по-кратък период от поне 3 години. Знакът за качество остава валиден до края на последната дейност, в която организацията е включена като партньор и която се изпълнява с финансова подкрепа от текущия програмен период.

Знакът за качество на водещите организации ще остане валиден до края на последното споразумение за финансова подкрепа, подписано в рамките на този програмен период.

Кога се кандидатства

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на годината (но минимум 8 седмици преди крайния срок на поканата, по която организацията иска да кандидатства).

Не се отнася за първи краен срок на селекционна 2021 г.

Необходими документи за кандидатстване

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежаща в него клетвена декларация:

Клетвена декларация, подписана и подпечатана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).

NB! На хартиен носител се изпраща оригиналът на клетвената декларация /с подпис и мокър печат/ на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР.