Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за акредитация

Начало / Знак за качество / Кандидатстване за акредитация

Кой може да кандидатства?

1) Всяка организация, установена в държава по Програмата или партньорска страна.

2) Всяка организация, кандидатстваща от името на свързаните с нея организации.

Продължителност на проекта

За целия период на Програмата (2018-2020).

Кога се кандидатства

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на годината (но минимум 8 седмици преди крайния срок на поканата, по която организацията иска да кандидатства).

Необходими документи за кандидатстване

  1. Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).
NB! На хартиен носител се изпращат разпечатани версии на формуляра за кандидатстване и оригинал на клетвената декларация на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, Европейски корпус за солидарност

тел.: 02 / 9155010

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР.