Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за знак за качество

Начало / Знак за качество / Кандидатстване за знак за качество

Кой може да кандидатства?

- Всяка публична или частна организация на местно, регионално или национално ниво, установена в програмна държава или съседна държава партньор - независимо дали е регистрирана с нестопанска цел или с цел печалба.

- Знак за качество за водещи организации - всеки публичен или частен субект на местно, регионално или национално ниво, независимо дали е регистриран с нестопанска цел или с цел печалба, който са законно установени в програмна държава от поне една година.

Заявлението за Знак за качество се отнася за цялата кандидатстваща организация, включително прилежащите към нея отдели и клонове.

Неформални групи младежи са нелегитимни.

Валидност на Знака за качество

За целия период на Програмата (2021-2027 г.).

Всеки Знак за качество подлежи на периодични преоценки, които могат да бъдат извършени от Националната агенция. В надлежно обосновани случаи Националната агенция може да присъди Знак за качество за по-кратък период от поне 3 години. Знакът за качество остава валиден до края на последната дейност, в която организацията е включена като партньор и която се изпълнява с финансова подкрепа от текущия програмен период.

Знакът за качество на водещите организации ще остане валиден до края на последното споразумение за финансова подкрепа, подписано в рамките на този програмен период.

Кога се кандидатства

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на годината, но трябва да предхождат кандидатстването за финансиране по дейността.

Необходими документи за кандидатстване

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежаща в него клетвена декларация:

Клетвена декларация, подписана и подпечатана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).

NB! На хартиен носител се изпраща оригиналът на клетвената декларация /с подпис и мокър печат/ на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР.