Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

Начало / За нас / Новини / Покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

"Европейски корпус за солидарност"

18 Март 2019

 Уважаеми кандидати,

формулярите  за кандидатстване с краен срок 30 април 2019г. вече са активни, с което подаването на проектопредложенията в ракмките на Програма "Европейски корпус за солидарност" за втория краен срок е отворено. 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма "Европейски корпус за солидарност", са "Доброволчески проекти" и "Доброволчески партньорства", "Стажове и работни места", и "Проекти за солидарност". Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране. 

Повече информация е налична в съответните секции: 

Доброволчески проекти 

Доброволчески партньорства 

Стажове и работни места 

Проекти за солидарност