Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Проекти за солидарност

Начало / Проекти за солидарност

Проектът за солидарност е инициатива за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирана, разработена и прилагана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Тя дава възможност на група от минимум петима младежи да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност. Проектът трябва да има ясно определена тема, която групата млади хора желае да проучи заедно следва да бъде реализирана с конкретните ежедневни проектни дейности, както и да включва всички участници. Проектите за солидарност трябва да отговорят на основните предизвикателства в рамките на местната общност, но и ясно да съдържат европейска добавена стойност. Участието в проект за солидарност е важно неформално обучение, чрез което младите хора могат да подобрят своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

Проектът за солидарност обикновено включва следните етапи: 

  • Подготовка; 
  • Изпълнение на дейностите; 
  • Последващи дейности (включително оценка и разпространение на резултатите от проекта).