Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Първи стъпки за младежи

Начало / Европейски корпус за солидарност / Първи стъпки за младежи

Европейският корпус за солидарност е новата програма на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности или да стажуват/работят в проекти в собствената си страна или в чужбина, които облагодетелстват общностите и хората в Европа.

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени общности.

Регистрирайте се тук.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и ще направят своя окончателен избор.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, преди да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност и преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти.

В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от Корпуса преди започването на проекта.

Продължителността на дейностите,  подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е обикновено между 2 до 12 месеца. Обичайно те ще се провеждат в страните от Европейския съюз.

В допълнение на участието в проекти за доброволчески дейности, стажове или работа, Европейският корпус за солидарност дава възможност на младите хора, обединени в неформална група от минимум петима участника, сами да работят по проекти за солидарност

Това са инициативи за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирани, разработени и реализирани от младежи за период от 2 до 12 месеца. Проектите трябва да имат ясно определени теми, които групите млади хора желаят да проучат заедно и следва да бъдат реализирани с конкретните ежедневни проектни дейности.