Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Първи стъпки за организации

Начало / Европейски корпус за солидарност / Първи стъпки за организации

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчи солидарността в европейското общество, ангажирайки младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност. Тя предлага на младите хора възможност да покажат солидарност и да помогнат за разрешаването на предизвикателни ситуации в цяла Европа чрез доброволчески дейности, стажове или работни места, както и чрез проекти за солидарност, основани на собствената инициатива на младите хора.


Как да се включите?

Получаване на OID номер

От 22 октомври 2019г., организациите, които кандидатстват с проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, използват нова система за регистрация, достъпна на: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home. Системата дава възможност на вече регистрирани организации, които имат PIC номер, да идентифицират своя нов номер наречен OID, който заменя стария PIC. Също така системата дава възможност за регистрация на нови организации, които директно получават своя OID номер. 

Веднъж регистрирала се, всяка кандидатстваща организация трябва да се увери, че е приложила всички изискуеми актуални документи, а именно:


Знак за качество

За да участват в Европейския корпус за солидарност и предлаганите от него дейности в областта на доброволчеството, стажуването и работните места, организациите трябва да получат Знак за качество. Знакът за качество гарантира съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност. Организациите кандидатстват за Знак за качество към Националната агенция на участващите страни или към регионални SALTO центрове в случай на партньорски страни. Кандидатурите за Знак за качество могат да се подават непрекъснато.

Организации от партньорски страни извън ЕС и притежаващи Знак за качество могат да участват в доброволчески дейности като партньори. За допълнителна информация относно допустимите участващи и партньорски страни и критериите за легитимност, моля, прочетете Ръководството по програма „Европейски корпус за солидарност“.

Моля, имайте предвид, че организации с валидна акредитация за Европейската доброволческа служба в рамките на програма „Еразъм+“ могат да участват в доброволчески дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност без да притежават Знак за качество.


Кандидатстване за финансиране

Всяка публична или частна организация от държава членка на Европейския съюз, която притежава Знак за качество, може да подаде кандидатура за финансиране в рамките на определени срокове за доброволчески дейности, стажове и работни места. Освен това, групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В рамките на поканата за кандидатстване ще се финансират Доброволчески проекти, Доброволчески партньорства, Стажове и работни места, Проекти за солидарност и Доброволчески екипи във високоприоритетни области. 

Кандидатурите за финансиране на Доброволчески екипи във високоприоритетни области следва да бъдат адресирани чрез онлайн формуляри до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия.

Заявленията относно другите действия трябва да бъдат подадени чрез онлайн формуляри към Националната агенция на страната, в която е учредена кандидатстващата организация.

Допустимите организации и групи от млади хора трябва да подадат заявленията си в следните срокове:

Доброволчески партньорства7 май 2020г.
Доброволчески проекти 5 февруари 2020г.
7 май 2020г.
1 октомври 2020г.
Доброволчески екипи във високоприоритетни области 17 септември 2020 г.
Стажове и работни места 5 февруари 2020г.; 7 май 2020г.; 1 октомври 2020г.
Проекти за солидарност 5 февруари 2020г.; 7 май 2020г.; 1 октомври 2020г.

 

ВАЖНО! За български организации, които ще участват в проекти като партньори на кандидатстващи организации от Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и бившата югославска република Македония, моля, обърнете внимание, че доброволческите дейности за тези страни се финансират чрез програма "Еразъм+", а дейности за стажове и работни места не се финансират.

За повече подробности, моля, прочетете Ръководството по програма „Европейски корпус за солидарност“.