Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Първи стъпки за организации

Начало / Европейски корпус за солидарност / Първи стъпки за организации

Вашата организация може да има право да кандидатства за финансиране от Европейския корпус за солидарност за разработването на проекти за благото на общностите и обществото като цяло. Работим с широк кръг от организации, активни в области като:

• насърчаване на демократичното участие

• борба срещу социалното изключване

• опазване на природата

• насърчаване на здравето и благосъстоянието

• подкрепа за образованието и обучението

• работа с мигрантски общности.

Ако проектът ви бъде одобрен, ще имате достъп до група мотивирани млади хора на възраст между 18 и 30 години на портала на Европейския корпус за солидарност. Вашата организация ще може да рекламира възможности или да търси и да се свързва с потенциални участници.

Финансирането от Европейския корпус за солидарност има няколко предимства за вашата организация. То може:

• да ви даде възможност да правите повече

• да ви помогне да разчитате на уменията и ентусиазма на силно мотивирани млади хора

• да ви даде възможност да създавате връзки с младите хора, като им предлагате полезен опит с учебна цел

• да внесе свежи идеи във всекидневната работа на вашата организация

• да изгради по-силни връзки с местната общност.

Европейският корпус за солидарност подкрепя следните децентрализирани дейности:

• Доброволчески проекти:

   - индивидуални

   - в екипи

• Проекти за солидарност