Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Резултати от акредитация

Начало / Знак за качество / Резултати от акредитация

Разглеждането и оценката на кандидатурите за получаване на Знак за качество протичат в два етапа:

Първи етап – проверка на легитимността на подадените предложения както и проверка на достоверността на декларираното в приложените документи. (Изискванията за легитимност са посочени в контролен списък във Формуляра за кандидатстване).

Втори етап – провеждане на интервю с представител/и на организацията. За получаване на Знак за качество екипът на организацията трябва да демонстрира капацитет за осигуряване на задачите и съблюдаване на отговорностите, посочени в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Резултатите от оценката на кандидатурите за получаване на Знак за качество ще бъдат публикувани в тази страница. Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията.