Събития

Информационни събития
30.12.2020
Обучение за отчитане на проекти
18.12.2020
Валоризационна конференция
13.11.2020
Тематичен мониторинг
01.10.2020
Информационно турне „Европейски мрежи без граници“ 2020
24.06.2020
Отчитане на проекти
15.04.2020
Информационен ден
21.01.2020
Информационен Уебинар Програма "Европейски корпус за солидарност"
16.01.2019
Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност“
11.09.2018
Информационeн ден по програма „Европейски корпус за солидарност“