Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Знак за качество

Начало / Знак за качество

Знакът за качество удостоверява, че дадена организация, участваща в Европейския корпус за солидарност, е в състояние да осигури необходимите рамкови условия за младите хора за участие в дейности за солидарност в съответствие с принципите и целите на Хартата на  Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество е условие за всяка организация, която иска да участва в дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“. Получаването на Знак за качество не означава автоматично финансиране. Бъдещите заявления за безвъзмездни средства ще бъдат оценени въз основа на критериите, представени в Ръководството на Програма „Европейски корпус за солидарност“ и в зависимост от качеството на конкретния проект.

Роли и сфери на Знака за качество

Една организация може да кандидатства за различни роли и сфери на знака за качество, в зависимост от дейностите, в които желае да се включи:

  • Знак за качество за доброволчество – роля на приемаща и роля на подкрепяща организация
  • Знак за качество за стаж
  • Знак за качество за работа