Резултати от оценка за присъждане на Знак за качество

Близък план на жена държаща лаптоп

Разглеждането и оценката на кандидатурите за присъждане на Знак за качество протичат в два етапа:

Първи етап – проверка на легитимността на подадените предложения както и проверка на достоверността на декларираното в приложените документи. (Изискванията за легитимност са посочени в контролен списък във Формуляра за кандидатстване).

Втори етап – оценка на качеството на подадените предложения. За получаване на Знак за качество, екипът на организацията трябва да демонстрира капацитет за осигуряване на задачите и съблюдаване на отговорностите, посочени в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Резултатите от оценката на кандидатурите за получаване на Знак за качество ще бъдат публикувани в тази страница. Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията.

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на настоящата интернет страница, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

Събития

Виж още