Близкън план на листове със статистики
Новини

Бюджет на Програма „Европейски корпус за солидарност” за 2024 селекционна година

Предварително разпределение на прогнозния бюджет за децентрализирани дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за…
Близък план на ръка и лаптоп
Новини

Правила за разпределение на бюджета, дейност „Доброволчество“, 2024 селекционна година.

Правила за разпределение на бюджета за организации, притежаващи валиден знак за качество за водеща организация,…
Новини

Резултати от селекция на проектни предложения за Знак за качество, подадени към 31.12.2023 г.

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на проектни…