Новини

Конкурс на тема: „Права на човека, камера, действие!“

Съветът на Европа организира конкурс за снимки и видео, насочен към младата европейска общност.  Озаглавен …
Новини

Събития от Цикъла за обучение и оценка в рамките на Програма ЕКС

В ролята си на Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие…
Цветни папки
Новини

Резултати от селекция на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 20.02.2024 г.

Резултатите от селекция на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“,…