Новини

Събития от Цикъла за обучение и оценка в рамките на Програма ЕКС

В ролята си на Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие…
Цветни папки
Новини

Резултати от селекция на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“, по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Покана за кандидатстване към 20.02.2024 г.

Резултатите от селекция на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“ и дейност „Проекти за солидарност“,…
Новини

Информационна кампания, насочена към потенциални кандидати, които нямат опит в работата по програмите

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция, администрираща програмите „Еразъм+“…