Първи стъпки

за младежи

Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области. Те варират от помощ за лица в неравностойно положение до хуманитарна помощ, както и принос към дейности в областта на здравеопазването и околната среда в целия ЕС и извън него.

Програмата предлага възможност на младите хора не само да дадат значим принос за обществото, но и да придобият безценен опит и да развият нови умения. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

Младежи четат книги в парка

Видове дейности

 • Доброволчески проекти
 • Проекти за солидарност

Области на дейност

 • Творчество и култура
 • Образование и обучение
 • Заетост и предприемачество
 • Околна среда и опазване на природата
 • Здраве и благосъстояние
 • Физическо възпитание и спорт
 • Работа с бежанци и мигранти
 • Социални предизвикателства
 • Предотвратяване на бедствия и възстановяване след тях
 • И много други…
Момичета гледат екран на лаптоп
Група младежи са легнали на тревата

Възрастово ограничение

Ако решиш да се присъединиш към Европейския корпус за солидарност, не забравяй, че можеш да се регистрираш от 17-годишна възраст, но не можеш да започнеш даден проект, докато не станеш на 18 години.

Могат да участват млади хора на възраст до 30 години.

Изисквания

На първо място, чрез присъединяването си поемаш ангажимент да се придържаш към принципите на Европейския корпус за солидарност.

Трябва да знаеш, че:

 • можеш да участваш в 1 дългосрочна доброволческа дейност (2–12 месеца), но въпреки това можеш да извършваш доброволчески дейности в екип, да участваш в проекти за солидарност, да получиш работа или стаж
 • ако участваш в краткосрочна индивидуална доброволческа дейност (до 2 месеца), все пак можеш:
 • да участваш в една дългосрочна дейност
 • да извършваш доброволчески дейности в екип, да участваш в проекти за солидарност, да получиш работа или стаж

Как става това на практика?

След като се регистрираш на портала на Европейския корпус за солидарност, ще имаш достъп до лично табло, където ще намериш публикувани възможности за доброволческа дейност, работа, обучение и много други.

Също така, ако посочиш, че си на разположение, с теб могат да се свържат организации, които искат да те привлекат за участие в своите проекти.

Присъединяване към Европейския корпус за солидарност – Регистрирайте се тук!

Първи стъпки за организации

Виж още